X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
خودروسازان داخلی همکاری مناسبی برای تامین خودرو جانبازان ندارند. - روزنوشت های جانبازی

روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

زریبافان در دیدار با دبیرگروه پیگیری:


خودروسازان داخلی برای تامین خودرو جانبازان همکاری مناسبی ندارند.


بگزارش روابط  عمومی انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان در دیداری که آقای اسرافیلی با آقای زریبافان در حاشیه نمازجمعه تهران و نشست عمومی وزرا با مردم داشتند در رابطه با آخرین خبر در رابطه با مذاکره با خودروسازان داخلی برای واگذاری خودرو داخلی به جانبازان در قبال اخذ سهمیه واردات خودرو اظهار داشتند:

هنوز با خودروسازان داخلی موافقت نامه ای امضا نشده است خودروسازان داخلی همکاری مناسبی ندارند.

خودروسازان داخلی خواهان آن هستند که در قبال گرفتن سهمیه واردات خودرو و دادن خودرو به جانبازان ، بنیاد شهید تعهد نماید اگر چنانچه مصوبه اخیر نیز به دلایلی لغو گردید و یا مشکلی پیش آمد بنیاد خسارات وارده به خودروسازان را جبران نماید