X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سردار ما جانبازان و معلولین را فوتبالی فرض کنید حقمان را - روزنوشت های جانبازی

روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

آقای رویانیان ما جانبازان و معلولین را فوتبالی فرض کنید حقمان را بدهید


در خبرها خواندیم جناب آقای رویانیان رئیس ستاد سوخت و حمل و نقل کشور که اخیرا سمت مدیرعاملی تیم فوتبال پرسپولیس نیز به عناوین و سمت های ایشان افزوده شده - خداوند انشاالله همچنان بر مشاغل و مناصب ایشان بیفزاید. - در اولین اقدام مدیریتی خود در این باشگاه، به هریک از بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس کارت بنزین به ارزش۵۰۰ هزار تومان هدیه داده است.

با خواندن این خبر بیاد صحبت های ایشان در جلسه مجمع عمومی انجمن افتادم که در آن جلسه بیان داشتند و تاکید کردند که "جانبازان هیچ طلبکاری و درخواستی از کشور و دولت ندارند ولی این حق بر گردن دولت است که شرایط بهره مندی جانبازان و معلولین را بطور مساوی با دیگر شهروندان در استفاده از امکانات شهری و جامعه فراهم کند."

و افزودند تخصیص سوخت به جانبازان و معلولین هیچ امتیازی به آنان نیست بلکه حق آنهاست که بدلیل عدم امکان استفاده از وسایل عمومی مناسب باید به آنها پرداخت شود.

آقای رویانیان بعد از بیان این همه حرفهای زیبا در باره حق و حقوق جانبازان و معلولین در برخورداری از کارت سوخت بنزین وجود موانع قانونی و سیستمی را برای تخصیص سهمیه سوخت مطرح و با دادن وعده و وعیدهایی حل مشکل سوخت جانبازان و معلولین را به آینده ای نامعلوم محول کرد.

جناب آقای رویانیان سردار گرامی شما که به این راحتی می توانید به بازیکنان و کارکنان باشگاه پرسپولیس کارت سوخت 500 هزار تومانی (بعبارت دیگر 1250 لیتر بنزین 400 تومانی ) اهدا کنید.

چرا مشکل سوخت جانبازان و معلولین را که به اذعان شما سهمیه سوخت برای آنان نه یک امتیاز بلکه حق آنهاست را حل نمی کنید؟

و برای حل آن دنبال مصوبات دولت و مجلس می گردید. 

جناب آقای رویانیان شما جانبازان و معلولین را نیز عضو باشگاه پرسپولیس محسوب کنید و به شیوه دمت گرم که از شیوه های مدیریتی شماست مشکل این عزیزان را حل کنید.

در پایان، جناب آقای رویانیان فکر نمی کنید استفاده از امکانات دولتی و رانت های قدرت برای پیشبرد اهداف مدیریتی  کاری نزدیک به صواب نباشد؟